Ieder bedrijf en iedere onderneming krijgt vroeg of laat te maken met verzuim: een periode waarin een bepaalde werknemer niet kan werken. Dit kan allerlei oorzaken hebben, maar de oorzaak is altijd te herleiden tot de fysieke en/of mentale gezondheid van deze persoon. Een persoon die tijdelijk niet kan werken, komt in de verzuimregeling terecht en doorloopt een re-integratie traject. De bedrijfsarts is ervan overtuigd dat gezondheid en werk prima samen kunnen gaan: door de krachten van het bedrijf met die van de gezondheidszorg te bundelen, kan de organisatie intern verbeterd worden. Niet alleen voelen werknemers zich begrepen, ze zullen ook sneller weer op hun benen staan en met plezier aan het werk kunnen gaan. Een gelukkige werknemer is een productieve werknemer en dat is ook in het voordeel van de werkgever.

Zelfstandig verzuim aanpakken
Een bedrijfsarts in Utrecht helpt je om verzuim op de werkvloer zelfstandig aan te kunnen pakken. Als het verzuimtraject voor een werknemer ingaat, dan is deze verplicht bezoek te brengen aan de bedrijfsarts. Ook geeft de bedrijfsarts gedurende het hele traject advies en deze bezig met het monitoren van de werknemer. De spreekuren zijn zowel bedoeld om de huidige situatie in kaart te brengen, als om een blik op de toekomst te werpen: wat is er in de toekomst weer mogelijk? Hoe zal het herstel eruit zien en welke stappen moeten er genomen worden? De bedrijfsarts is iemand die dit per situatie bekijkt en vervolgens moet beoordelen.

Wat doet een bedrijfsarts precies?
Een bedrijfsarts is iemand die gespecialiseerd is in zowel gezondheid als arbeid. Of liever gezegd: in hoe die twee samenkomen. Meestal gaan gezondheid en arbeid prima samen, maar soms kunnen botsingen ontstaan. In zo’n geval is een bedrijfsarts nodig om helderheid te scheppen. Een bedrijfsarts motiveert ook medewerkers om de eigen verantwoordelijkheid in het herstel niet te ontlopen. Daarnaast geeft de bedrijfsarts werkgevers en verzekeraars advies, onder meer over het re-integratiebeleid in geval van arbeidsuitval en preventie van arbeidsuitval. Ook wordt er gekeken hoe beroepsziekte kan worden voorkomen en anders behandeld.

In samenwerking met een casemanager
De bedrijfsmanager werkt dikwijls nauw samen met de casemanager taakdelegatie. De casemanager is iemand die in de “case” (de situatie/het geval) van een medewerker duikt en ook van de gevoelige details op de hoogte is. Vanwege de privacywet mag niet iedereen van elk detail op de hoogte zijn. De casemanager taakdelegatie is eigenlijk iets als de bedrijfsarts’ assistent.