Je kunt een functiehuis zien als een net overzicht van alle beschikbare functies binnen je bedrijf. Het kan dienen als kapstok van personeelsplanning, functiewaardering, ontwikkeling en loopbaanpaden binnen je bedrijf. Vaak wordt bij een functiehuis een indeling gehanteerd met het werkgebied en niveau van je werknemers. Je moet dan denken aan junior, medior, senior en schalen A. B. C etc. Naast dat is een functiehuis samen met het salarishuis een bepaalde basis voor een goede HR bedrijf. Het vaststellen van een passende waarde en de ontwikkeling van functieprofielen zorgt voor structuur en overzicht bij je bedrijf. Een ander bijkomend voordeel is dat je hiermee verwachtingen van je werknemers duidelijk maakt.

 

Een generieke functiehuis opstellen binnen je bedrijf

Het is mogelijk om een generieke functiehuis op te stellen voor je bedrijf. Je beschrijft diverse functies binnen het bedrijf in het algemeen in plaats van gedetailleerd. Je beschrijft bij een generieke functiehuis dan ook meer de verantwoordelijkheden en rollen dan de taken en de hiërarchische posities. Het grote voordeel van een generieke functiehuis is dat het je een hoop werk bespaart en dat het je flexibiliteit biedt. Medewerkers zijn zo makkelijker op verschillende plekken in te zetten en je hoeft niet bij elke verandering de beloning en functieomschrijving aan te passen. Je geeft de werknemer daarnaast meer de ruimte om zelf invulling te geven aan het werk. Eén van de nadelen van een generieke functiehuis is het gebrek aan inzicht op vlakken van inzetbaarheid, ontwikkeling en doorstroming binnen het bedrijf. Je dient hiervoor namelijk gedrag, kennis en vaardigheden in kaart te hebben. 

 

Het opstellen van een functiehuis

Begin je met het opstellen van een functiehuis dan breng je eerst de werkzaamheden welke er verricht worden in je bedrijf. Vervolgens wijs je deze werkzaamheden toe aan een functieprofiel. Je voorkomt hiermee dat taken blijven zweven. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij de leiding alsmede bij de werknemers. Je kunt de volgende stappen nemen om een functiehuis op te stellen. Breng de functie inhoud in kaart door middel van interviews te houden met de functie houders. Bepaal de competenties en werk deze uit. Bepaal in overleg met de functiehouders de functiegerichte competenties en werk deze uit. Stel vervolgens concept functieprofielen op. Bespreek de profielen met de functiehouders en andere belanghebbenden. Tot slot verwerk de feedback en stel functieprofielen vast. Dit is in de basis de stappen die je moet doorlopen om een functiehuis op te stellen.